Digitální tisk nábízí nové možnosti v efektivním objednávání tiskovin.
Zkuste to efektivněji než většina a informujte se na revoluční způsob objednávání!

Chcete tiskoviny používat pouze aktuální tiskoviny bez skladování?
Chcete pevné kusové ceny bez ohledu na objednané množství?
Chcete tiskoviny dodávat v řádu dnů nebo dokonce hodin?

Pokud jste si na tyto otázky odpověděli kladně, tak jste na nejlepší cestě ke zvýšení aktuálnosti svých tiskovin a zároveň ke snížení nákladů na jejich výrobu. Praxe ukazuje, že faktická úspora může být až v řádu desítek procent. Chce to jen změnit přístup, pochopit nové možnosti a jejich přednosti a začít je naplno využívat.